Een demo boeken

Privacybeleid

Uw privacy

Voor de meeste informatie op de RealtySoft B.V. website hoeft u zich niet te identificeren. U kunt er anoniem toegang toe krijgen. RealtySoft B.V. verzamelt echter wel persoonlijke informatie over u wanneer u ervoor kiest deze te verstrekken. We streven ernaar alleen die persoonlijke informatie te verzamelen die absoluut noodzakelijk is om u te helpen zaken te doen met RealtySoft B.V. via de website.

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en regelmatig te controleren omdat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Gebruik van onze website of onze diensten betekent dat u de voorwaarden van dit privacybeleid begrijpt en accepteert. Dit privacybeleid is van toepassing op onze activiteiten in Canada en de Verenigde Staten.

Welke informatie wordt verzameld

"Persoonlijke informatie" is persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, moeten we bepaalde Persoonlijke Gegevens van je verzamelen om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren. Hoe we deze informatie verzamelen, hangt af van de manier waarop je onze diensten gebruikt en met ons communiceert, inclusief de diensten en mogelijkheden die we op onze website aanbieden. Wij kunnen ook Persoonlijke Gegevens verzamelen die u verstrekt tijdens het gebruik van onze website, en wij kunnen ook informatie registreren die uw gebruik van onze diensten beschrijft.

Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen

U stemt specifiek in met het volgende gebruik en de volgende openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om uw verzoeken om diensten, producten of meer informatie te verwerken
 • Om met u te communiceren over diensten of producten die u hebt aangevraagd
 • Om u te identificeren als u een vraag of zorg hebt over de dienst of het product dat u hebt aangevraagd
 • Om u te informeren over wijzigingen in ons aanbod van webservices en serviceonderbrekingen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Persoonlijke gegevens corrigeren/bijwerken
 • Om onze website en diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren
 • Om onze servicegeoriënteerde software en andere bedrijfssystemen te onderhouden en te ontwikkelen
 • Om te factureren en betalingen te innen voor diensten die wij aan u leveren
 • Om gegevens te analyseren of om een derde partij dit namens ons te laten doen
 • We kunnen Persoonsgegevens ook gebruiken als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de informatie nuttig kan zijn bij het onderzoeken van een overtreding van een federale, staats-, provinciale of buitenlandse wet of om een juridisch belang te beschermen of te verdedigen.

Als je persoonlijke gegevens veranderen (bijv. naam, adres, postcode, telefoonnummer, enz.), of als je niet langer onze diensten wenst, zullen we een manier voorzien om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact op met de Privacy Coördinator die aan het einde van dit beleid staat vermeld voor verzoeken om correctie of verwijdering.

Toestemming

Het door u verstrekken van Persoonlijke Informatie houdt impliciete toestemming in voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonlijke Informatie voor alle hierboven genoemde doeleinden.

Als u op enig moment uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke Gegevens (voor de hierboven genoemde doeleinden) wilt intrekken, kunt u contact opnemen met de Privacy Coördinator die aan het einde van dit beleid staat vermeld. Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet meer van onze diensten kunnen voorzien als u uw toestemming intrekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

RealtySoft B.V. is de enige eigenaar van de informatie die op haar site wordt verzameld. We gebruiken of bewaren Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt niet voor secundaire doeleinden, tenzij we u daarvan duidelijk op de hoogte stellen en eerst uw toestemming krijgen. We zullen uw Persoonlijke Informatie niet verkopen, delen, verhuren of anderszins openbaar maken aan een organisatie of individu buiten RealtySoft B.V. tenzij we u eerst op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen. De uitzonderingen op dit beleid van niet-openbaarmaking staan hieronder vermeld.

RealtySoft B.V. kan uw persoonlijke informatie openbaar maken:

 • Aan bedrijven die zijn gecontracteerd om uw verzoeken te verwerken
 • Voor wetshandhavingsdoeleinden

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren en brede demografische informatie te verzamelen voor samengevoegd gebruik. IP-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen af en toe geaggregeerde demografische informatie rapporteren in de vorm van rapporten en statistieken, maar deze is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

We kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, bijvoorbeeld marketingactiviteiten, verkoopbeheer, boekhouddiensten, clouddiensten of anderszins persoonlijke gegevens namens ons verzamelen, gebruiken, bekendmaken, opslaan of verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Sommige van deze serviceproviders kunnen gevestigd zijn in een ander land dan waar u woont, met name in de Verenigde Staten en Canada, en uw persoonlijke gegevens kunnen in die landen worden opgeslagen of verwerkt. De Europese Commissie heeft de Verenigde Staten en Canada erkend als landen die persoonsgegevens adequaat beschermen op basis van artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679.

We nemen redelijke contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze serviceproviders uw persoonlijke gegevens goed beschermen en uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de diensten aan ons te leveren. Uw persoonlijke informatie is onderworpen aan de wettelijke vereisten van het land waarin het zich bevindt, inclusief de wettelijke vereisten om informatie bekend te maken aan overheidsinstanties in die landen.

Cookies/gegevens over websitegebruik en verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u onze website bekijkt of gebruik maakt van onze diensten, kunnen we informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Cookies worden door veel websites gebruikt om gebruikers toegang te geven tot bepaalde functies. Wij gebruiken cookies en andere technologieën om gebruikersinformatie te verifiëren, om uw gebruik van onze website, producten en diensten gebruiksvriendelijker te maken en om u te helpen uw gebruik van onze website, producten en diensten te begrijpen. De in de cookie opgeslagen informatie kan ook worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker op onze website te volgen. U dient zich ervan bewust te zijn dat het niet accepteren van cookies uw vermogen om bepaalde delen van onze website, producten en diensten te gebruiken kan beperken.

Onze website maakt ook gebruik van een monitoringdienst voor webgebruik die ons bepaalde informatie verschaft over websitebezoekers, zoals IP-adressen en openbaar beschikbare informatie, met als doel ons operationele en marketinggegevens te verschaffen over het gebruik van de website door onze websitebezoekers voor onze zakelijke doeleinden. Het type informatie dat wordt verzameld bij het monitoren van het gebruik van de website kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, informatie over de internetbrowser, informatie over het besturingssysteem, datums en tijden van het bezoek van een gebruiker, en/of het klikpad dat door de site wordt gevolgd, opzoekinformatie en informatie die openbaar beschikbaar kan zijn in verband met een IP-adres, zoals de algemene locatie van de gebruiker, bedrijfsnamen en contactgegevens. Deze geaggregeerde informatie levert statistieken en publiek beschikbare informatie op die we gebruiken om onze website, diensten en bedrijf te analyseren, op de markt te brengen en te verbeteren. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u deze vrijwillig verstrekt.

Bescherming van persoonlijke gegevens

De beveiliging van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons. Wij nemen technische, contractuele, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om de Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt te beschermen. Wij instrueren onze werknemers met toegang tot uw Persoonlijke Gegevens dat deze alleen mogen worden gebruikt in overeenstemming met de principes die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid en de wetten die van toepassing zijn op elk specifiek bedrijf.

We beschermen je accountgegevens door te eisen dat je een unieke aanmeldings-ID en wachtwoord invoert telkens wanneer je toegang wilt tot je accountgegevens. Je wachtwoord mag nooit met iemand worden gedeeld.

RealtySoft B.V. gebruikt SSL encryptie technologie om Persoonlijke Informatie te beschermen tijdens overdracht. Een beveiligingspictogram in de vorm van een slotje verschijnt in uw browservenster om aan te geven dat u een beveiligde site gebruikt.

Vragen over het verzamelen van persoonlijke informatie kunt u richten aan de RealtySoft B.V. Privacy Coördinator. E-mail-, telefoon- en postadressen vindt u aan het einde van dit beleid.

Kennisgeving van wijzigingen in de privacyverklaring

Als we besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op de homepage van RealtySoft B.V. publiceren, zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel vrijgeven.

Koppelingen naar andere websites

De website van RealtySoft B.V. bevat links naar andere sites (bijv. zakelijke links, etc.). Wees u ervan bewust dat RealtySoft B.V. niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere sites. Wanneer u onze site verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt voordat u persoonlijke informatie verstrekt. De privacyverklaring van RealtySoft B.V. is uitsluitend van toepassing op informatie verzameld op de website van RealtySoft B.V.